Medlemskab

Medlemskab af vinterbadeklubben ”Nødebo Vikingerne” er åbent for alle, der er fyldt 15 år. Er du under 18, skal du aflevere dine forældres eller værges skriftlige godkendelse af indmeldelsen.

Desværre kan vi ikke længere i denne sæson (primo 2022) optage nye medlemmer, da vi er blevet så mange. Hold øje med denne hjemmeside for, hvornår vi åbner igen for medlemsskab.

Kontingent

Kontingentet for medlemmer i 2021/2022 er fastsat til 300 kr; ved indmeldelse efter den 1. januar, dog kun kr. 150. Med evt. spørgsmål kontakt da venligst vores kasserer Ib Christensen:   ib.jarle @ mail.tele.dk

Du skal fjerne mellemrummene før og efter “@” hvis du vil kopiere kassererens email-adresse.

Det koster kr. 200 at få en elektronisk nøgle, eller brik, som giver adgang til omklædningsrum/ sauna + klubhus. Bemærk, at beløbet ikke er depositum, men faktisk et køb; beløbet refunderes ikke ved ophør af medlemsskab. I Nøglebestilling beskrives, hvordan du bestiller en nøgle. De bestyres af Kajakklubben.

**************************

Dine persondata

De oplysninger, du bliver bedt om i Indmeldelsesblanketten, er oplysninger, der i persondatalovens forstand anses som ‘ikke-følsomme personoplysninger’. Administrationen videregiver eller videresælger ikke persondata til tredjepart. Hvor lovgivningen kræver, at data videregives til myndighederne, kan videregivelse dog ske. Når du udfylder denne formular med dine data, samtykker du i, at dine oplysninger bruges som anført (jfr. EU-persondatalov). Ønsker du ikke at oplyse dine data eller give samtykke til, at dine data anvendes i administrationen, kan du ikke blive medlem.