Medlemskab

Medlemskab af vinterbadeklubben ”Nødebo Vikingerne” er åbent for alle, der er fyldt 15 år. Er du under 18, skal du aflevere dine forældres eller værges skriftlige godkendelse af indmeldelsen.

Vi har ingen venteliste, så du er meget velkommen!

”Nødebo Vikingerne” blev stiftet den 14. oktober 2010, og vores formål er at varetage og fremme interessen for vinterbadning i Esrum Sø under hyggelige sociale rammer.

Foreningen har til huse ved søen i Hillerød Kommunes ejendom på Krostien 11, Nødebo, 3480 Fredensborg.

Kontingent

Kontingentet for 2020/2021 er fastsat til 300 kr; ved indmeldelse efter den 1. januar, dog kun kr. 150. Indmeldelse sker via en Indmeldelsblanketten her, der sendes til kassereren Ib Christensen:   ib.jarle @ mail.tele.dk

Du skal fjerne mellemrummene før og efter “@” hvis du vil kopiere kassererens email-adresse.

Kontingentet indbetales på klubbens konto:

Reg: 1551 konto: 1078 7092.

HUSK at anføre dit navn ved overførslen, så vi kan se, hvem pengene kommer fra!

Mod kr. 200 i depositum kan du få en elektronisk nøgle, eller brik, som giver adgang til omklædningsrum/ sauna + klubhus. I Nøglebestilling beskrives, hvordan du bestiller en nøgle. De bestyres af Kajakklubben.

**************************

Dine persondata

De oplysninger, du bliver bedt om i Indmeldelsesblanketten, er oplysninger, der i persondatalovens forstand anses som ‘ikke-følsomme personoplysninger’. Administrationen videregiver eller videresælger ikke persondata til tredjepart. Hvor lovgivningen kræver, at data videregives til myndighederne, kan videregivelse dog ske. Når du udfylder denne formular med dine data, samtykker du i, at dine oplysninger bruges som anført (jfr. EU-persondatalov). Ønsker du ikke at oplyse dine data eller give samtykke til, at dine data anvendes i administrationen, kan du ikke blive medlem.