Medlemskab

Medlemskab af vinterbadeklubben ”Nødebo Vikingerne” er åbent for alle, der er fyldt 15 år. Er du under 18, skal du aflevere dine forældres eller værges skriftlige godkendelse af indmeldelsen.

Vi har for tiden en venteliste for medlemskab. Derfor kan vi desværre ikke lige nu primo 2022 optage nye medlemmer.

For at komme på ventelisten skal du udfylde indmeldelsesblanketten. Se link til denne længere nede på denne side. Du skal IKKE indbetale kontingent, før du modtager personlig mail fra vores kasserer om din optagelse som medlem.

Kontingent

Kontingentet for medlemmer i 2021/2022 er fastsat til 300 kr; ved indmeldelse efter den 1. januar, dog kun kr. 150. Indmeldelse sker via en Indmeldelsesblanketten her, der sendes til kassereren Ib Christensen:   ib.jarle @ mail.tele.dk

Du skal fjerne mellemrummene før og efter “@” hvis du vil kopiere kassererens email-adresse.

Kontingentet indbetales på klubbens konto:

Reg: 1551 konto: 1078 7092.

HUSK at anføre dit navn ved overførslen, så vi kan se, hvem pengene kommer fra!

Det koster kr. 200 at få en elektronisk nøgle, eller brik, som giver adgang til omklædningsrum/ sauna + klubhus. Bemærk, at beløbet ikke er depositum, men faktisk et køb; beløbet refunderes ikke ved ophør af medlemsskab. I Nøglebestilling beskrives, hvordan du bestiller en nøgle. De bestyres af Kajakklubben.

**************************

Dine persondata

De oplysninger, du bliver bedt om i Indmeldelsesblanketten, er oplysninger, der i persondatalovens forstand anses som ‘ikke-følsomme personoplysninger’. Administrationen videregiver eller videresælger ikke persondata til tredjepart. Hvor lovgivningen kræver, at data videregives til myndighederne, kan videregivelse dog ske. Når du udfylder denne formular med dine data, samtykker du i, at dine oplysninger bruges som anført (jfr. EU-persondatalov). Ønsker du ikke at oplyse dine data eller give samtykke til, at dine data anvendes i administrationen, kan du ikke blive medlem.